Finns generiska läkemedel för alla märkesläkemedel?

Nej. Tillverkare kan bara producera generiska läkemedel efter att varumärkesversionen av läkemedlet tappar sitt patentskydd. Även efter att patentet löper ut kan tillverkare välja att inte göra en generisk version av ett visst läkemedel. Idag har ungefär hälften av alla märkesläkemedel generiska motsvarigheter.

Lämna en kommentar