Vad är pillernas hållbarhet?

Utgångsdatumet nämns på varje blister. Det skiljer sig från olika satser. Hållbarheten är 2 år från tillverkningsdatumet och skulle skilja sig från sats till sats beroende på när de tillverkades.

Lämna en kommentar