Vad händer om du inte har den dos jag behöver?

Om du behövde 50 mg och vi bara kan erbjuda dig 100 mg av en viss aktiv substans, kan du dela p-piller i bitar.

Om du delar upp ett 100 mg piller i två delar får du 50 mg aktiv substans.

Om du delar upp ett 100 mg piller i 4 delar (eller 50 mg piller uppdelat i 2 delar) får du 25 mg aktiv substans.

Tvärtom, om du behöver 100 mg aktiv substans och vi bara kan erbjuda dig 50 mg aktiv substans, kan du ta 2 tabletter 50 mg.

Lämna en kommentar