Varför är generiska läkemedel så billiga?

Många människor blir oroliga eftersom generiska läkemedel ofta är betydligt billigare än varumärkesversionerna. De undrar om kvaliteten och effektiviteten har äventyrats för att göra de billigare produkterna. FDA (US Food and Drug Administration) kräver att generiska läkemedel är lika säkra och effektiva som märkesläkemedel.

Generiskt är generiska läkemedel bara billigare eftersom tillverkarna inte tog kostnaderna för att utveckla och marknadsföra ett nytt läkemedel. När ett företag släpper ut ett nytt läkemedel har företaget redan spenderat stora pengar på forskning, utveckling, marknadsföring och marknadsföring av läkemedlet. Ett patent beviljas som ger företaget som utvecklat läkemedlet en exklusiv rätt att sälja läkemedlet så länge patentet gäller.

När patentet upphör att gälla kan tillverkare ansöka till FDA om tillstånd att tillverka och sälja generiska versioner av läkemedlet. och utan startkostnader för utveckling av läkemedlet har andra företag råd att göra och sälja det billigare. När flera företag börjar producera och sälja ett läkemedel kan konkurrensen bland dem också sänka priset ytterligare.

Så det finns ingen sanning i myterna om att generiska läkemedel tillverkas i anläggningar av sämre kvalitet eller är sämre i kvalitet än varumärkesläkemedel. FDA tillämpar samma standarder för alla läkemedelstillverkningsanläggningar, och många företag tillverkar både varumärkes- och generiska läkemedel. Faktum är att FDA uppskattar att 50% av generisk läkemedelsproduktion sker av varumärkesföretag.

Lämna en kommentar